Magické houby 3.díl

Máme tady poslední třetí díl série článků na téma magické houby. Vše podstatné o tom, o jaké houby se jedná a odkud pocházejí, již bylo zmíněno v předchozích dvou dílech. Snad jenom pro připomenutí. Jedná se o druhy hub, které v našich zeměpisných šířkách nepatří mezi zrovna obvyklé, troufnu si tvrdit, že drtivá většina populace v Čechách a na Moravě neví, o co jde. Tím lépe, pokud se do široké veřejnosti rozšíří alespoň základní informace, jak tyto cenné kousky matičky přírody využívat a jak z nich mít prospěch, zejména pak z pohledu zdraví. Dost už ale k představení, pojďme na houby samotné. V tomto díle si představíme zbývající dva zástupce a těmi jsou Cordyceps a Chaga.

Jako obvykle si povíme:

  • Kde se houby vyskytují a jak se pěstují
  • Zdravotní benefity a případná rizika
  • Doporučení jak užívat
  • Co říkají uživatelé?

Cordyceps

Další z mnoha hub využívaných v čínské medicíně. Český název je housenice čínská. Jedná se o parazitující houbu na larvách hmyzu, z nichž potom houba samotná vyrůstá. Komerčně se získává v laboratořích. Cordyceps je nejčastěji spojován s pojmy typu anti-aging – čili proti stárnutí a vitalita. Právě pro tyto dva body se hojně využívá v Číně, konkrétně jako terapie v případě poruch plodnosti, nebo navození a zlepšení libida. Stěžejní látkou, kterou Cordyceps obsahuje je cordycepin, který by měl být zodpovědný za proklamovaná tvrzení. Měl by také napomáhat v antioxidačních schopnostech organizmu.

Benefity Cordycepsu

I když se to zdá neuvěřitelné, konzumace Cordycepsu zvyšuje fyzický výkon, jelikož má schopnost zvýšit tělesnou produkci ATP (adenossintrifosfát), který je zásadní pro produkci síly. Má to však jedno ale, zvýšení výkonnosti se projevilo pouze u mladistvých a osob pokročilejšího věku, dobře trénovaní jedinci tento benefit velmi pravděpodobně nevyužijí. Výsledky některých studií zaznamenaly poměrně slibné závěry, po podávání 3 gramů Cordycepsu denně došlo oproti placebu po několika týdnech ke zlepšení ukazatelů jako VO2max. Tento ukazatel se ve sportovním prostředí často používá jako známka trénovanosti. Konkrétně se pak jednalo o zlepšení v rozmezí 7-11%, což rozhodně není zanedbatelné, stále zde ale platí to, že tohoto benefitu nedosáhli dobře trénovaní jedinci.

Co se týče anti-aging efektu, byla většina výzkumů prováděna na laboratorních zvířatech, ostatně jako ve většině případů. Zdá se, že Cordyceps by mohl ovlivňovat i paměť v pozitivním smyslu. Vztah testování na myších a skutečný efekt na lidské tělo je klasicky nejasný.

Obdobně jako u předchozích zástupců nabízí i Cordyceps možné pozitivní účinky při léčbě rakoviny různých typů, diabetu mellitu 2. typu a celkového zdraví srdce. Tyto účinky vzbudily v posledních letech vlnu zájmu, jelikož se jedná o (bohužel) častá onemocnění dnešní doby. Rozsáhlé review 22 studií čítajících zhruba 2000 osob zaznamenalo zlepšení funkce ledvin po pravidelné konzumaci Cordycepsu v případě diabetu mellitu 2. typu. V případě srdečního svalu dokázal Cordyceps pozitivně ovlivňovat arytmie a poruchy srdečního rytmu. S tímto závěrem jde ruku v ruce vlastnost snižovat hladinu LDL cholesterolu, který negativně působí na celkové zdraví srdce a cév.

Co se vedlejších, nebo dokonce negativních efektů týče, je Cordyceps bezpečný. Pouze se nedoporučuje brát v pozdních hodinách, může ovlivnit tvorbu melatoninu a můžete tak usnout dost pozdě.

Jak užívat?

Obvykle je k dostání ve formě tinktur, které jsou obdobně jako zbylí zástupci sloučeninou houby, vody a alkoholového roztoku. Doporučená denní dávka by měla být buď formou jedné dávky v rozmezí zhruba 700mg až 3000mg, nebo společně s jídlem rozdělit do více dávek.

Chaga

Posledním zástupcem této zajímavé skupiny hub je Chaga. Český název je rezavec šikmý. Přirozeně parazituje na stromech břízy a má vzhled spáleného uhlí. Jeho barva je ovlivněna vysokou koncentrací pigmentového barviva melaninu. Vnitřek houby je však navzdory vnějšímu vzezření měkký a oranžový. Vyskytuje se nejčastěji v sibiřských lesích. Nabízí řadu pozitivních účinků, zejména pak antioxidační vlastnosti, prevenci a boj proti rakovině, ovlivnění hladiny krevního cukru, nebo vliv na hladinu cholesterolu. Právě pro tyto účinky se stává stále více oblíbený i v zemích západního světa.

Zdravotní benefity

Už samotné složení je velice zajímavé. Chaga je velmi nízkokalorický, obsahuje velké množství vlákniny a je doslova nacpaný antioxidanty. Spousta výzkumů buď probíhá, nebo jsou teprve v plánu, ale výsledky těch, které už proběhly, nabízí celou paletu benefitů. Jako první si jmenujme posílení imunitního systému a boj se záněty. Této schopnosti je dosaženo prostřednictvím stimulace bílých krvinek, které jsou zodpovědné za boj s viry a bakteriemi. Chaga má vliv na takzvanou cytokinezi – proteiny regulující imunitní systém, a to v kladném i záporném případě, kdy cytokineze působí negativně proti přirozené funkci organizmu. Ve studiích na zvířatech konzumace Chagy působila příznivě i při regulaci nejrůznějších zánětů.

Všechny zmíněné houby mají několik společných vlastností, jednou z nich je i příznivý vliv na boj, nebo alespoň zmírnění účinků rakoviny. V případě Chagy tomu není jinak, díky přirozeně vysoké koncentraci antioxidantů dokáže bojovat s volnými radikály a být užitečný jak v prevenci, tak v léčbě rakoviny. Některé studie dokonce hlásily číslo 60% zmenšení velikosti nádoru. Díky koncentraci triterpenů také Chaga napomáhá k likvidaci nádorového bujení.

Co se diabetu týče, studie hovoří jednoznačně v případě testování na myších. Lepší hladina (nižší) krevního cukru až o 30% po několika týdnech suplementace Chagy. Tento závěr se potvrdil v případě více prací. Výhledově pak můžeme mluvit o lepší kontrole hladiny cukru v případě diabetu, což je naprosto zásadní věc v případě této nemoci.

Úroveň hladiny cholesterolu je díky bohu další společnou vlastností uvedených hub. Chaga dokáže snižovat LDL cholesterol, zatímco hladinu HDL cholesterolu zvyšuje. Příznivě také ovlivňuje celkovou hladinu cholesterolu spolu s triglyceridy. Pro zdraví našich cév ideální situace.

Existují negativní efekty?

Jedním slovem – ano. Ve většině případů je Chaga dobře tolerována, ale v případě diabetiků a osob s autoimunitními onemocněními je dobré konzultovat užívání s lékařem. Obzvláště pro schopnost snižovat hladinu cukru, což v případě člověka na inzulinu může představovat nepříjemné komplikace, v případě autoimunitních onemocnění je dobré brát v potaz schopnost vyburcovat imunitní systém k ještě větší reakci, což také nemusí být vždy zdraví prospěšné. Na pozoru by měly být také těhotné a kojící ženy.

Jak užívat?

Doporučenou denní dávkou je obdobně jako u Cordycepsu rozmezí 700-3000mg. V tomto případě ale buďte obezřetní, doporučoval bych postupně zkoušet toleranci organizmu na nižší dávky, pokud se neobjeví žádné negativní účinky, je možné doporučenou denní dávku pozvolna zvyšovat.

Zkušenosti uživatelů: Většina těch, kteří vyzkoušeli suplementaci Chagy nebo Cordycepsu popisuje subjektivní pocit více energie v průběhu dne. Není těžké najít i případy, kdy tyto houby příznivě působily při léčbě onemocnění horních dýchacích cest, potížích s trávením a podobně. I celkové snížení počtu onemocnění v průběhu roku patří mezi často uváděné benefity. I když je drtivá většina studií prováděna na zvířatech, je příjemným zjištěním, že novodobá medicína má ještě prostor kam se vydat a kde zkoumat. Houby čínské medicíny se zdají jako správný a potřebný krok.

autor článku Jiří Sup


Zdroje

1) Cordyceps [online], 2018. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://examine.com/supplements/cordyceps/research/#effects-on-hormones_testosterone

2) Van De Walle, Gavin, 2018. 6 Benefits of Cordyceps, All Backed by Science. Healthline.com [online]. 9. 5. 2018, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://www.healthline.com/nutrition/cordyceps-benefits

3) Bizarro A, Ferreira IC, Soković M, et al. Cordyceps militaris (L.) Link Fruiting Body Reduces the Growth of a Non-Small Cell Lung Cancer Cell Line by Increasing Cellular Levels of s53 a s21. Molecules. 2015;20(8):13927-13940. Published 2015 Jul 31. doi:10.3390/molecules200813927

4) Lo HC, Tu ST, Lin KC, Lin SC. The anti-hyperglycemic activity of the fruiting body of Cordyceps in diabetic rats induced by nicotinamide and streptozotocin. Life Science. 2004;74(23):2897-2908. doi:10.1016/j.lfs.2003.11.003

5) Lin B, Li S. Cordyceps as an Herbal Drug. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Kapitola 5. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92758/

6) Brown, Marry J., 2018. What Are Chaga Mushrooms and Are They Healthy? Healthline.com [online]. 25. 10. 2018, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://www.healthline.com/nutrition/chaga-mushroom

7) Kim YR. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus. Mycobiology. 2005;33(3):158-162. doi:10.4489/MYCO.2005.33.3.158

8) Zhao F, Xia G, Chen L, et al. Chemical constituents from Inonotus obliquus and their antitumor activities. Journal of National Medicine. 2016;70(4):721-730. doi:10.1007/s11418-016-1002-4

9) Sun JE, Ao ZH, Lu ZM, et al. Antihyperglycemic and antilipidperoxidative effects of dry matter of culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on normal and alloxan-diabetes mice. Journal of Ethnopharmacology. 2008;118(1):7-13. doi:10.1016/j.jep.2008.02.030

10) Wang J, Wang C, Li S, et al. Anti-diabetic effects of Inonotus obliquus polysaccharides in streptozotocin-induced type 2 diabetic mice and potential mechanism via PI3K-Akt signal pathway. Biomedical Pharmacotherapy. 2017;95:1669-1677. doi:10.1016/j.biopha.2017.09.104