Magické houby

Nebojte, v tomto článku se nebudeme bavit o účincích lysohlávek. Možná jsou to právě ony, které se můžou vybavit jako první pod označením magické, ale matka příroda nabízí mnoho jiných a zajímavých druhů, které by neměly zůstat v zapomnění. Řeč bude o houbách čínské medicíny, které (bohužel) v našich končinách nejsou úplně obvyklé. Konkrétně pak Reishi, Cordyceps, Shiitake, Maitake a Chaga. I když jsou některé prvky čínské medicíny sporné svým účinkem, nelze jí odepřít silný vztah k přírodním léčivům a ve srovnání s Evropským modelem medicíny je určitě z čeho čerpat inspiraci.

Obrázek 2: Reishi, zdroj: https://www.healthline.com/nutrition/reishi-mushroom-benefits#section3

V tomto vícedílném seriálu si popíšeme

  • Vybrané houby spolu s jejich výskytem a obecnými informacemi
  • Jejich konkrétní účinky a výhody užívání
  • Doporučení jak užívat

Něco málo o čínských houbách a medicíně

Houby jsou v čínské medicíně využívány již po staletí. Podle mnohých dokáží příznivě působit na lidský organizmus a jeho celkové zdraví. Zajímavé je srovnání západního modelu medicíny a čínského. Zatímco ten západní řeší primárně symptomy nemoci a následně podle nich ordinuje léčbu, ten čínský řeší příčinu, od které se následně odvíjí i symptomy. Nalezl jsem zajímavé srovnání, kdy je západní model efektivnější v boji s akutními stavy nemocí a život ohrožujících stavech, zatímco čínský je účinnější v chronických onemocněních. Chronická onemocnění jsou bohužel čím dál tím častější a mnohdy mohou mít za následek vyřazení z běžného fungování v práci i soukromém životě. Vztaženo ke sportovnímu prostředí, jsou chronická onemocnění možná horší, než akutní problém. V extrémním případě mohou znamenat i konec kariéry. Takový syndrom vyhoření nebo únavový syndrom jsou už pojmy, které mnoho sportovců zná, a jistě by potvrdili, že se nejedná o žádnou banalitu. Úzce souvisí s únavou, oxidačním stresem, proti kterému mohou být právě čínské houby nápomocné. Zpět ale k houbám samotným. Houby, které si budeme popisovat, jsou známé tisíce let, už od dob prvních čínských dynastií. V Číně, Japonsku a ostatních zemích této oblasti se tedy nejedná o žádnou převratnou novinku. Obvykle se jedná o parazitické houby, které osidlují kmeny stromů, na kterých při dobrých podmínkách tvoří plodnice a rozmnožují se. Je zřejmé, že pro výrobu preparátů není nutné letět do Číny, v této době se houby pěstují obvykle na pařezech dubu nebo břízy podobně jako hlíva ústřičná. Houba se naočkuje do pařezu a čeká se, jestli vytvoří plodnice. Z nich se následně vyrábí preparáty vhodné k užívání, jelikož některé z těchto hub nejsou příliš chutné a vhodné ke klasickému kuchyňskému zpracování. Více si upřesníme u každého druhu zvlášť.

Reishi

Pod českým názvem leskokorka lesklá – jak název napovídá, plodnice má lesklou barvu, tvarem připomínající ledvinu. Roste na kmenech nebo pařezech hostitele, je schopná infikovat i kořeny stromu, kdy následně strom samotný produkuje další houbu. Plodnice je nejedlá, obvykle má kaštanovou barvu a vyrůstá v květnu až říjnu. Pro komerční využití se uměle pěstuje například ve Finsku na březových kmenech. Zajímavou vlastností této houby je její antioxidační účinek nebo se dokonce využívá při léčbě inzulinové rezistence, která je jedním z hlavních důvodů diabetu 2. typu. Může být také prospěšná v předcházení metabolického syndromu. Reishi je ale známá především pro svoji schopnost působit proti rakovině. Má schopnost aktivovat přirozeně se vyskytující buňky v lidském těle, které likvidují rakovinné buňky. Spolu s aktivací těchto buněk je reishi schopna vyburcovat schopnost těla bojovat proti rakovinnému bujení a šíření metastáz. Působení reishi v lidském těle má několik mechanizmů, ale tím hlavním společným znakem je ovlivnění funkce imunitního systému. To jak ve smyslu výše zmíněného vyburcování, tak i zmírnění v případě, kdy je imunitní systém až moc a zbytečně stimulovaný. Ve zkratce působí jako výborný kontrolor jeho funkce prostřednictvím zvýšení množství aktivních buněk imunitního systému. Některé studie naznačují, že Reishi stimuluje až o 50% více buněk zodpovědných za ničení těch nežádoucích. Z vědeckého hlediska je potřeba provést více výzkumů, které by popisovaly přesný efekt na různé druhy onemocnění, ale jeví se, že Reishi by mohla být prospěšná i v boji proti únavovému syndromu a hned několika typech rakoviny. Vzhledem k tomu, že na poli produktů, které by mohly být v těchto případech nápomocné je relativně prázdno, slibují výzkumy pozitivní výsledky.

Jak Reishi užívat?

Je zřejmé, že nejde tuto houbu konzumovat přímo, jelikož plodnice je nejedlá. Užívání tedy spočívá ve formě preparátu, obvykle tinktury, která se vyrábí jako směs houby, alkoholu a vody. Závisí na obsahu aktivní látky, která se může u různých výrobců lišit, ale obecně vzato, doporučenou denní dávkou je rozmezí 0,6g –1,2g. Tuto dávku je pak vhodné rozdělit do dvou nebo dávek. Reishi je možné sehnat i jako prášek, kdy 5g prášku odpovídá asi 50g houby samotné.

Co říkají uživatelé?

Za zmínku určitě stojí i recenze samotných konzumentů. V mnohých svých článcích jsem zmiňoval, jak důležité je vnímání sebe sama a spojení psychiky s celkovým zdravím. Anglický pojem well-being se do češtiny ne zrovna snadno překládá, ale nadneseně znamená dobrý pocit ze sebe sama a svého těla. Jedná se o jakýsi pocit dobrého zdraví. Právě tuto zkušenost potvrdila studie, která hodnotila subjektivní vnímání zdravotního stavu po užívání Reishi. Někteří také popisují lepší distribuci energie v průběhu celého dne, pocity menší únavy a kvalitnější spánek. I když není snadné některá tato tvrzení jasně prokázat vědeckými pracemi, je dobré je brát v potaz.

Autor článku Jiří Sup


Zdroje:

1) Ganoderma lucidum, 2018. Examine.com [online]. 3.10.2018 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://examine.com/supplements/ganoderma-lucidum/#how-to-take

2) 6 Benefits of Reishi Mushroom (Plus Side Effects and Dosage), 2018. Healthline.com [online]. 31.3.2018 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://www.healthline.com/nutrition/reishi-mushroom-benefits

3) ZHAO, H, Q ZHANG, L ZHAO, X HUANG, J WANG a X KANG, 2012. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evidence Based Complement Alternative Medicine [online]. 10.12.2011, 2012 [cit. 2020-05-18]. DOI: 10.1155/2012/809614. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203880

4) Reishi. Http://soma-tinktury.cz [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://www.soma-tinktury.cz/reishi/ 5) Čínské houby mohou posílit imunitu i pomoci při ekzému, říká lékař, 2018. IDnes.cz [online]. 15.3.2018, 2018 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/cinske-houby-a-nastartovani-imunity.A180314_100513_zdravi_pet